Kameme FM - 101.1 FM Nairobi


Language: English

Slogan: Kayu Ka Muingi

Location : Africa - Kenya - Nairobi

Mail: mailto:info@kamemefm.com

Phone: Call 217963, 312110/11, 3

Address: P.O. Box 49640, 00100 Nairobi. Kenya +254

Broadcast: 101.1 FM in Nairobi, Kenya |

Related Links: